Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Rejestracja Pobytu obywateli UE

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej również potrzebujesz w Polsce dokumentów. Pomagamy w uzyskaniu 5 letniej rejestracji pobytu i 10 letniego potwierdzenia stałego pobytu. A dla rodzin obywateli UE pomagamy w uzyskaniu kart pobytu członka rodziny obywatela UE.

Ważne informacje:

  • Rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od daty wjazdu na terytorium Polski. Niedopełnienie obowiązku rejestracji pobytu podlega karze grzywny. W przypadku podejmowanie zatrudnienia rejestracji należy dokonać niezwłocznie po przybyciu do Polski.
  • Karty pobytu wydawane do 2006 roku zachowują swoją ważność. Po ich upływie należy je wymienić, dokonując rejestracji pobytu.
  • Przy składaniu dokumentów potrzebne są „oryginały do wglądu” dla Urzędu
  • Przy składania dokumentów w urzędzie konieczna jest obecność obcokrajowca (przy odbiorze już nie), w związku z czym prosimy, aby obcokrajowiec w dniu składania wniosku był dostępny przez 2-3h. Nasza firma zapewnia asystę w urzędzie w trakcie składania wniosku.
  • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE odbieramy z pełnomocnictwa, do odbioru nie jest konieczna obecność cudzoziemca
  • W przypadku starania się o potwierdzenie stałego pobytu konieczne jest udokumentowanie 10 letniego pobytu w Polsce
  • Większość dokumentów możemy podpisać na podstawie pełnomocnictw, jednak dla Państwa informacji przesyłamy zawsze komplet dokumentów, które składamy.
  • Członkowie będący obywatelami spoza UE mogą starać się o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Procedura uzyskania karty przebiega sprawniej jeśli wniosek składany jest w tym samym terminie co wniosek obywatela UE
  • Na podstawie zarejestrowania pobytu lub potwierdzenia stałego pobytu możliwe jest uzyskanie zameldowania na okres powyżej 3 miesięcy i nadanie numeru PESEL