Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi to wybrana forma zalegalizowania zatrudnienia dla obywateli Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Gruzji. Oświadczenie umożliwia podjęcie pracy w Polsce na okres do 6 miesięcy w przeciągu 12 miesięcy w roku. Po tym okresie następuje tzw. „korytarz” w trakcie, którego cudzoziemiec jeśli chce dalej pracować musi się ubiegać o zezwolenie na pracę od Wojewody.

Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wydawana jest przez konsula wiza krajowa o oznaczeniu D-05. Po przyjeździe do Polski cudzoziemiec powinien podpisać umowę z pracodawcą zgodnie z warunkami zawartymi w oświadczeniu. Podobnie jak w przypadku zezwolenia na pracę oświadczenie wydawane jest dla konkretnego cudzoziemca i pracodawcy i w przypadku zmiany warunków pracy należy niezwłocznie uzyskać nowe oświadczenie.

Oświadczenie popularnie zwane przez cudzoziemców „zaproszeniem” nie jest zaproszeniem turystycznym, w związku z czym jeśli cudzoziemiec nie podejmie pracy po przyjeździe do Polski w przyszłości może mieć problemy z uzyskaniem kolejnej wizy.

  • Czy wiesz, że oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wydawane jest w związku z planowanym zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce i nie jest tzw. „zaproszeniem turystycznym”?
  • Czy wiesz, że jeśli przyjedziesz do Polski na wizie D-05 a następnie nie podejmiesz legalnej pracy w przyszłości możesz mieć problemy z uzyskaniem karty pobytu?
  • Czy wiesz, że jeśli pracujesz u pracodawcy w Polsce legalnie i posiadasz kartę pobytu w niektórych przypadkach możesz podjąć dodatkową pracę na podstawie oświadczenia u innego pracodawcy?
  • Czy wiesz, że jeśli legalnie będziesz pracował co najmniej 3 miesiące na podstawie oświadczenia, możesz starać się o zezwolenie na pracę u tego samego pracodawcy bez konieczności wykonywania tzw. rynku pracy skracając tym samym czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę do 1 miesiąca?

Zarejestrowanie oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy zajmuje zwykle 1 dzień i jest stosunkowo łatwą czynnością, jeśli jednak potrzebujesz naszej pomocy, zapraszamy!