Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi to wybrana forma zalegalizowania zatrudnienia dla obywateli Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Gruzji. Oświadczenie umożliwia podjęcie pracy w Polsce na okres do 6 miesięcy w przeciągu 12 miesięcy w roku. Po tym okresie następuje tzw. „korytarz” w trakcie, którego cudzoziemiec jeśli chce dalej pracować musi się ubiegać o zezwolenie na pracę od Wojewody.

Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wydawana jest przez konsula wiza krajowa o oznaczeniu D-05. Po przyjeździe do Polski cudzoziemiec powinien podpisać umowę z pracodawcą zgodnie z warunkami zawartymi w oświadczeniu. Podobnie jak w przypadku zezwolenia na pracę oświadczenie wydawane jest dla konkretnego cudzoziemca i pracodawcy i w przypadku zmiany warunków pracy należy niezwłocznie uzyskać nowe oświadczenie.

Oświadczenie popularnie zwane przez cudzoziemców „zaproszeniem” nie jest zaproszeniem turystycznym, w związku z czym jeśli cudzoziemiec nie podejmie pracy po przyjeździe do Polski w przyszłości może mieć problemy z uzyskaniem kolejnej wizy.

  • Czy wiesz, że oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wydawane jest w związku z planowanym zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce i nie jest tzw. „zaproszeniem turystycznym”?
  • Czy wiesz, że jeśli przyjedziesz do Polski na wizie D-05 a następnie nie podejmiesz legalnej pracy w przyszłości możesz mieć problemy z uzyskaniem karty pobytu?
  • Czy wiesz, że jeśli pracujesz u pracodawcy w Polsce legalnie i posiadasz kartę pobytu w niektórych przypadkach możesz podjąć dodatkową pracę na podstawie oświadczenia u innego pracodawcy?
  • Czy wiesz, że jeśli legalnie będziesz pracował co najmniej 3 miesiące na podstawie oświadczenia, możesz starać się o zezwolenie na pracę u tego samego pracodawcy bez konieczności wykonywania tzw. rynku pracy skracając tym samym czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę do 1 miesiąca?

Zarejestrowanie oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy zajmuje zwykle 1 dzień i jest stosunkowo łatwą czynnością, jeśli jednak potrzebujesz naszej pomocy, zapraszamy!

как работает .net framework как работает .net framework ссылке .Net framework 4.5, .Net framework 4.0, .Net framework 3.5, .Net framework 3.0. .Net framework 2.0, .Net framework 1.1, для чего нужен net framework

Powrót