Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Inne usługi

Możemy pomóc w wielu innych formalnościach związanych z uzyskaniem różnych dokumentów w Polsce. Nasza pomoc to nie tylko asysta w sprawach administracyjnych, ale również doradztwo dotyczące innych usług, które w Polsce cudzoziemcom mogą być potrzebne. Świadczymy również nasze usługi na terenie innych województw!

Do typowych usług, które wykonujemy dla naszych klientów należą również:
– pomoc przy uzyskaniu dokumentów, zaświadczeń z Urzędów Skarbowych i ZUS
– pomoc w uaktualnianiu dokumentów firmowych spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji
– pomoc w uaktualnianiu dokumentów dla przedstawicielstw firm zagranicznych
– pomoc w umiejscowieniu zagranicznych aktów cywilnych
– pomoc przy meldowaniu się czasowym w Polsce
– pomoc przy uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności cudzoziemca
– pomoc przy tłumaczeniu dokumentów na język polski i zagraniczny
– pomoc w przygotowywaniu odwołań od decyzji Wojewody do Szefa UDSC
– pomoc przy przerejestrowywaniu pojazdów zagranicznych na polskie tablice
– pomoc w przedłużaniu ważności dowodów rejestracyjnych pojazdów
– pomoc w uzyskaniu numeru PESEL
– i wiele innych

взломать пользователя вконтакте как взломать вконтакт типа этого VkUnlocker