Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Miesiąc temu wystąpiłem o kartę czasowego pobytu w Wojewódzkim Urzędzie Mazowieckim w Warszawie. Wczoraj przyszedł do mnie do domu bez uprzedzenia policjant i zadawał pytania odnośnie mojego pobytu w Polsce. Czy coś jest nie tak z moim wnioskiem?

Postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony rozpoczyna się od przesłania akt sprawy do trzech organów: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji. Do zakresu działania Policji należy m. in. ustalenie czy cudzoziemiec faktycznie przebywa pod wskazanym we wniosku adresem. Jest to procedura standardowa w sprawach o wydanie karty czasowego pobytu. Niestety, prawie zawsze wizyty Policji są niezapowiedziane.

Powrót