Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Jestem obywatelką Ukrainy, pracuję w Polsce na podstawie oświadczenia pracodawcy i zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Moja wiza kończy się 31 grudnia 2010. Co mam zrobić, żeby móc dalej pracować w Polsce?

Uprawnienie do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, które stanowią ułatwienie dla niektórych obcokrajowców zamierzających podjąć pracę w Polsce, zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Oświadczenia mają charakter pilotażowy i obowiązują do 31 grudnia 2010 roku. W związku z tym, cudzoziemiec, któremu zależy na zachowaniu ciągłości wykonywanej pracy, powinien najpóźniej z końcem listopada 2010 roku złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce.

Powrót