Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Czy jeśli posiadam wizę ważną jeszcze przez rok, mogę już teraz starać się o kartę czasowego pobytu?

Przepisy nie zabraniają wystąpienia o kartę czasowego pobytu natychmiast po przyjeździe do Polski, jednak w takich przypadkach najczęściej w chwili wydania karty pobytu wiza stanowiąca podstawę przyjazdu do Polski zostanie anulowana. Należy liczyć się również z tym, że data ważności karty będzie równa dacie ważności wizy.

My-GoPro – магазин экш-камер и аксессуаров GoPro, низкие цены, быстрая доставка, гарантия. вскрыть авто самому этому Выбор экшен камеры — важный вопрос для любителя активного отдыха, и необходимо учесть все характеристики приобретаемого устройства, а также надежность бренда-производителя

Powrót