Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Jestem obywatelem Polski, chciałbym wziąć ślub z obywatelką Brazylii. Z moją narzeczoną mieszkamy wspólnie w Warszawie od roku, jednak datę ślubu ustaliliśmy na przyszłe wakacje. Ponieważ narzeczona może przebywać w Polsce w ruchu bezwizowym tylko 90 dni, chciałbym uzyskać dla niej kartę czasowego pobytu. Czy jest to możliwe?

Art. 53a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu na podstawie „innych okoliczności”. Z naszej praktyki wynika, że taką okolicznością jest m. in. zamiar zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polski. Podstawą uzyskania karty pobytu jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o planowanej dacie ślubu. W przypadku obywatelki Brazylii, konieczne będzie dodatkowo uzyskanie z Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego zwolnienia z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Ze względu na długi okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy w Sądzie Rejonowym, w przypadku obywateli Brazylii składanie wniosku o kartę pobytu powinno nastąpić z dużym wyprzedzeniem.

Из статьи Вы узнаете о том, что такое SEO (СЕО)? Виды оптимизации сайтов. Внешняя и внутренняя оптимизация сайта. В борьбе за место в нише: как подбирать описания для товаров описалово Услуга обслуживание сайта на Битрикс включает в себя все работы по поддержанию и развитию сайта на 1С-Битрикс

Powrót