Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Jaki jest czas oczekiwania na zezwolenie na pracę i kartę pobytu?

Czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pracę standardowo wynosi od 1 do 1,5 miesiąca i jest uzależniony od konkretnego typu zezwolenia. Formalności związane z uzyskaniem zezwolenia typu A zajmują ok. 1,5 miesiąca, ze względu na konieczność wcześniejszego uzyskania informacji starosty z Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast w przypadku zezwoleń typu B, C, D, E czas oczekiwania wynosi maksymalnie 30 dni.

Powrót