Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

„Założyłem firmę w Polsce i dostałem decyzję odmowną w sprawie karty pobytu, dlaczego?”


„Założyłem firmę w Polsce i dostałem decyzję odmowną w sprawie karty pobytu, dlaczego?”

Karta pobytu wydana w związku z prowadzeniem firmy w Polsce jest o wiele bardziej skomplikowana niż w przypadku zwykłego zatrudnienia na umowę o pracę. Bardzo wiele osób zgłasza się do nas z pytaniem „Zamierzam założyć firmę w Polsce, czy dostanę kartę pobytu?”. Sprawa nie jest tak prosta jakby mogła się wydawać. To nie jest tak, że sam fakt posiadania w Polsce spółki gwarantuje uzyskanie karty pobytu. Taka spółka musi spełniać szereg warunków.

Dlatego klienci, którzy przychodzą do nas na konsultację w tej sprawie, często dopiero u nas dowiadują się, że karty na dzień dzisiejszy nie dostaną, albo że istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania decyzji negatywnej. Podejrzewamy zresztą, że odsetek decyzji negatywnych w urzędzie, związany z wnioskami o zezwolenie na zamieszkanie w oparciu o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest duży.

A jakie warunki musi spełniać firma?

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573)
Art. 53. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który:
1) posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane,
2) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy

4. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykonujący lub zamierzający wykonywać pracę w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej albo w takiej spółce, do której przystąpił lub objął bądź nabył jej udziały lub akcje, jest obowiązany wykazać, że działalność tej spółki spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2.

Co to oznacza w praktyce?

  • firma musi działać, przynosić dochody, wykazywać obroty na rachunku co należy udokumentować we wniosku
  • firma powinna zatrudniać polskich pracowników, tym samym tworząc nowe miejsca pracy. Zatrudnienie przynajmniej 2 polskich pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony od roku w praktyce bardzo pomaga w uzyskaniu decyzji pozytywnej
  • firma powinna inwestować w Polsce

Dodatkowo bardzo często podczas rozpatrywania wniosków o kartę pobytu w związku z prowadzoną w Polsce działalnością, cudzoziemiec wzywany jest na przesłuchanie do urzędu celem uzupełnienia materiału dowodowego. Podczas takiego przesłuchania cudzoziemiec powinien potrafić odpowiedzieć na pytania związane z prowadzoną przez niego działalnością a w szczególności z planami rozwoju firmy. Podparcie się profesjonalnym biznes planem będzie dodatkowym atutem.

Dlatego zachęcamy Państwa do konsultacji przed złożeniem wniosku o kartę pobytu. W wielu przypadkach pozwoli to Państwu uniknąć decyzji odmownych. Często też istnieją inne okoliczności, dla których mogą Państwo starać się o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce i warto o nich wiedzieć.

вариантов Эффективная реклама юридических услуг

Powrót