Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

WYSOKA LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW ZAREJESTROWANYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Według źródła informacji pochodzącego z Centralnego Biura Informacji Ekonomicznej imponująca liczba firm zarządzanych przez zagranicznych właścicieli rozpoczęła swoją działalność na naszym rynku w zeszłym roku.

8 820 nowych działalności, które zostały zarejestrowane przez cudzoziemców bądź zagraniczne firmy w Polsce w 2019 r. generują 12% wzrost porównując z rokiem poprzednim i co więcej jest to podwojona ilość za rok 2014.

Całkowita liczba świeżo zarejestrowanych firm w Polsce w 2019 r. wyniosła 48100, tak więc około 1/5 z nich to firmy z kapitałem zagranicznym.

Jednym z powodów tego wzrostu jest fakt, że duża liczba cudzoziemców, którzy przyjechali do pracy w polskich firmach decydują się na rozpoczęcie działalności we własnym zakresie

Więcej informacji w linku: https://tinyurl.com/uyrd44f

Powrót