Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Twoje dane osobowe – obowiązek informacyjny RODO

Szanowny Kliencie,

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest KATIKA Expat Assistance – Anna Wołonciej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 44/4, NIP: 527-221-23-39, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@katika.pl.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust 1 lit. b) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy w celu uzyskania konsultacji z zakresu doradztwa imigracyjnego)

– art. 6 ust 1 lit. a) RODO gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (jeśli rozpoczynasz z nami współpracę i wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji usługi z zakresu doradztwa imigracyjnego przez KATIKA Expat Assistance oraz w przypadku gdy wymaga tego realizacja usługi przed podmioty współpracujące z firmą KATIKA Expat Assistance w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Odbiorcami Twoich danych osobowych, za Twoją zgodą mogą być np. tłumacze przysięgli, kurierzy, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi utrzymywania systemów informatycznych):

Do pobrania:
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

– art. 6 ust 1 lit. c) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,

– art. 6 ust 1 lit. f) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym również do celów archiwizacyjnych

Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do ich usunięcia ze zbiorów firmy KATIKA Expat Assistance, prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi a także po jego zakończeniu w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.

Kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@katika.pl

Powrót