Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

SOBOTA AKADEMICKA 21.03.2020

W dniu 21 marca 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota Akademicka”, skierowane do wszystkich cudzoziemców którzy podejmują studia na terytorium Polski w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
W tym dniu cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący edukację wyższą w Polsce będą mogli, po uprzednio dokonanej rezerwacji wizyty, złożyć wniosek pobytowy.
Możliwość rejestracji online zostanie uruchomiona od dnia 02.03.2020 r. na stronie internetowej: https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login
Limit miejsc jest ograniczony liczbą stanowisk przyjmowania wniosków.

Wszystkie informacje pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sobota-akademicka

Powrót