Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (październik 2012)

[data wpisu: 08.11.2012]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

tvn24.pl www.tvn24.pl

Sprawdzą, ilu cudzoziemców przebywa w Polsce na podstawie fałszywych dokumentów (2 październik 2012)
«Karty stałego pobytu w Polsce i prawo do osiedlenia się do ponownej weryfikacji. Mazowiecki Urząd Wojewódzki będzie sprawdzał, ile osób zalegalizowało swój pobyt w Polsce posługując się fałszywymi dokumentami. Reporter RMF FM ujawnił, że cudzoziemcy ze wschodu składają podrobione dokumenty, świadczące, że ich przodkowie mieli polskie korzenie. Wtedy automatycznie mogą dostać prawo pobytu, a nawet starać się o polskie obywatelstwo» Czytaj więcej na stronie tvn24.pl >>

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Zmienia się migracyjna mapa Europy. Hiszpanie i Włosi szukają pracy w Polsce (9 październik 2012)
«Mieszkańcy Południa przyjeżdżają szukać szans na zarobek do egzotycznych dla nich państw Wschodu. Są chętnie widziani zwłaszcza w call center, gdzie liczy się znajomość języków. Niektóre firmy płacą za ich przeprowadzkę do naszego kraju» Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Państwo może zakazać wjazdu na swoje terytorium — nawet prezydentowi innego kraju (17 październik 2012)
«Jedno z państw Unii może zakazać wjazdu na swoje terytorium głowie innego państwa członkowskiego.payday loans W takich sytuacjach działa bowiem wynikające ze zwyczajowego prawa międzynarodowego i z wielostronnych konwencji ograniczenie swobody przemieszczania się» Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Cudzoziemiec łatwiej dostanie pracę w naszym kraju (22 październik 2012)
«Obcokrajowcom ma być łatwiej osiedlać się i podejmować pracę w naszym kraju. Zezwolenie na pobyt czasowy zostanie wydłużone z dzisiejszych dwóch lat do lat trzech. Procedura jego uzyskania ma zostać uproszczona i skrócona. Takie propozycje znalazły się w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach autorstwa resortu spraw wewnętrznych» Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Gazeta Wyborcza www.wyborcza.pl

Kuba otwiera lufcik wyjazdowy (16 październik 2012)
«Kubański reżim komunistyczny znosi pozwolenie na wyjazd oraz konieczność zaproszenia zza granicy. Jednak nadal nie wyjadą ci Kubańczycy, którym dyktatura zabroni» Czytaj więcej na stronie wyborcza.pl >>

Czujemy się ludźmi drugiej kategorii. Masowa głodówka cudzoziemców (16 październik 2012)
«Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce w strzeżonych ośrodkach, rozpoczęli strajk głodowy. W całym kraju protestuje ponad 70 osób. — Musieliśmy. Inaczej o nas nie usłyszycie — mówią» Czytaj więcej na stronie wyborcza.pl >>

MSW www.msw.gov.pl

Więcej ułatwień dla cudzoziemców mieszkających i studiujących w Polsce (22 październik 2012)
«Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia – to niektóre ze zmian, przygotowanych przez MSW dla cudzoziemców w nowej ustawie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt nowej ustawy o cudzoziemcach. Dzięki niemu cudzoziemcy będą mogli łatwiej i szybciej uzyskiwać zezwolenia pobytowe w Polsce» Czytaj więcej na stronie msw.gov.pl >>

MSW skontroluje sytuację cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych (22 październik 2012)
«Na polecenie wiceministra spraw wewnętrznych powołano zespół, który przeprowadzi kontrolę w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców» Czytaj więcej na stronie msw.gov.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Nielegalny wjazd i pobyt cudzoziemców (1 październik 2012)
«Podczas kontroli drogowych, prowadzonych w miniony weekend w pobliżu Cieszyna i Sosnowca, funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG ujawnili naruszenie przepisów przez pięciu cudzoziemców: czworo obywateli Ukrainy i obywatela Chin” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

9 zatrzymanych cudzoziemców (1 październik 2012)
«Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dziewięciu cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Wyłudzone wizy (5 październik 2012)
«3 i 4 października funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, prowadząc kontrolę na szlakach komunikacyjnych, ujawnili 4 przypadki naruszenia przepisów przez cudzoziemców” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalna praca cudzoziemców (5 październik 2012)
«5 października funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (Sudecki OSG), prowadząc kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie pracowali w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie) przy budowie marketu spożywczego” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani w drodze do Niemiec (11 październik 2012)
«10 października funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w okolicach Świecka trzech obywateli Gruzji, podróżujących z rocznym dzieckiem. Cudzoziemcy, przy pomocy Polaka, usiłowali nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Dokument pobytowy za 100 USD (16 październik 2012)
«15 października funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie (Nadwiślański OSG) zatrzymali cudzoziemkę, która usiłowała przekroczyć granicę Polski posługując się skradzionym dokumentem pobytowym” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Bez dokumentów przez granicę (16 październik 2012)
«Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku ośmioro obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy – nie posiadając odpowiednich dokumentów – przy pomocy Polaka usiłowali nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano czterech cudzoziemców (17 październik 2012)
«16 i 17 października funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czworo cudzoziemców – trzy obywatelki Ukrainy oraz obywatela Indii – za nielegalną pracę i pobyt na terytorium Polski” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani cudzoziemcy (18 październik 2012)
«17 października funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówek SG w Świecku i w Zgorzelcu zatrzymali 5 cudzoziemców – trzech obywateli Gruzji, jednego obywatela Mołdowy oraz obywatelkę Ukrainy” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 19 obywateli Wietnamu (22 październik 2012)
«19 października funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału SG zatrzymali 19 obywateli Wietnamu. Cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów. Ponadto, w związku z podejrzeniem organizowania nielegalnego przerzutu ludzi przez granicę, zatrzymano obywatela Wietnamu, który zapewniał transport swoim rodakom” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

12 zatrzymanych cudzoziemców (23 październik 2012)
«Podczas minionego weekendu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu (Nadodrzański OSG) zatrzymali dwunastu cudzoziemców. Trzech obcokrajowców zatrzymano w ramach Pilotażowego Projektu Wspólnej Niemiecko-Polskiej Placówki z mieszaną obsadą z siedzibą w Ludwigsdorfie” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Do Polski przez „zieloną” granicę (23 październik 2012)
«21 października, w miejscowości Lubaczów, funkcjonariusze Straży Granicznej z tamtejszej placówki zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy nielegalnie, przez „zieloną” granicę, dostali się z Ukrainy do Polski” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Straż Graniczna zatrzymała dwóch poszukiwanych (24 październik 2012)
«Dwóch mężczyzn, poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu (Morski OSG). Jeden z mężczyzn był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za włamania do niemieckich sklepów odzieżowych” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Podróżowali bez ważnych wiz i bez dokumentów (24 październik 2012)
«23 października, w Zgorzelcu, funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wspólnego polsko-niemieckiego patrolu, prowadzonego w ramach „Pilotażowego Projektu Wspólnej Niemiecko-Polskiej Placówki z mieszaną obsadą z siedzibą w Ludwigsdorfie”, zatrzymali w okolicach Jędrzychowic dwóch obywateli Ukrainy, którzy wjechali nielegalnie do Polski” Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Powrót