Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (grudzień 2011)

[data wpisu: 07.03.2012]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Spoty będą zachęcać cudzoziemców do legalizacji pobytu (8 grudzień 2011)
«Urząd ds. Cudzoziemców przygotował trzy spoty mające zachęcić osoby przebywające nielegalnie w Polsce do legalizacji pobytu. Celem filmów jest także zwrócenie uwagi Polaków na ten problem.» Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Przedsiębiorca nielegalnie zatrudniający cudzoziemców trafi do więzienia (20 grudzień 2011)
«Rząd przyjął projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewiduje on wiele sankcji finansowych, administracyjnych i karnych dla firm, które zatrudnią cudzoziemca spoza Unii Europejskiej niemającego prawa pobytu w Polsce. Chodzi tu o osobę, która nie ma wizy, albo taką, której wiza straciła ważność, a mimo to nadal przebywa ona w Polsce»
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Bądź legalnie — abolicja dla cudzoziemców (27 grudzień 2011)
«1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa umożliwiająca abolicję dla cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie Polski. O zalegalizowanie pobytu będą mogły się ubiegać osoby przebywające w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku lub te, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy. Aby zalegalizować pobyt na czas określony w trybie abolicyjnym trzeba będzie złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie» Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Zatrzymano 7 ob. Gruzji (19 grudzień 2011)
«17 grudnia funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Łaszczowie i Chłopiatynie (Nadbużański OSG) zatrzymali 7 ob. Gruzji w wieku około 30 lat, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-ukraińską granicę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Przerwana podróż (30 grudzień 2011)
«29 grudnia w Augustowie funkcjonariusze z tamtejszej Placówki Straży Granicznej (Podlaski Oddział SG) zatrzymali czterech obywateli Gruzji, nielegalnie przebywających w Polsce. Cudzoziemcy byli pasażerami rejsowego nocnego autobusu relacji Wilno – Warszawa”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Аудит сайта «> Оптимизация сайта «> Раскрутка сайта «> Увеличение продаж ^. ? +38 (044) 238-89-63. И мы все это делаем. Продвижение сайтов на результат бизнес раскрутка сайтов этому создание и разработка сайта в Киеве (Украина) продвижение сайтов, раскрутка сайта Именно этим мы и занимаемся

Powrót