Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (październik 2010)

[data wpisu: 14.10.2010]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Sejm znowelizował ustawę o cudzoziemcach (29 października 2010)
„Sejm znowelizował ustawę o cudzoziemcach, dostosowującą prawo do rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja reguluje m.in. sprawy przedłużania wiz oraz tryb konsultacji między państwami przy odmowie wjazdu.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

W 2011 r. projekt abolicji dla nielegalnych imigrantów (27 października 2010)
„Rządowy projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach, który przewiduje m.in. abolicję dla imigrantów nielegalnie przebywających w Polsce, powinien trafić do Sejmu w połowie 2011 r. – poinformował w środę szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Prezydent podpisał ustawę znoszącą obowiązek meldunkowy od 2014 r. (14 października 2010)
„Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek ustawę o ewidencji ludności, która likwiduje obowiązek meldunkowy od 1 stycznia 2014 roku.Ustawa przewiduje, że z tym dniem zmieni się zakres danych gromadzonych w rejestrze PESEL.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Nielegalni emigranci walczą o abolicję w naszym kraju (4 października 2010r.)
„„Prosimy o prawo do uczciwego i godnego życia” – piszą cudzoziemcy w apelu do polskich władz. Zdecydowana większość pracuje na czarno. Budżet traci na tym rocznie nawet 4 mld złotych. Wczoraj w siedzibie Centrum Powitania – zrzeszenia organizacji działających na rzecz cudzoziemców – zbierano podpisy pod petycją do polskich władz z prośbą o abolicję dla imigrantów przebywających w naszym kraju nielegalnie.
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Zmiany w obowiązku meldunkowym: zameldowanie przez pełnomocnika, wymeldowanie przez internet (23 września 2010r.)
„Obowiązek dokonywania zameldowania na pobyt czasowy powstanie po 30 dniach przebywania w nowym miejscu. Wymeldowania oraz zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać za pośrednictwem internetu. Nie będzie trzeba osobiście stawiać się w urzędzie, aby wywiązać się z obowiązku meldunkowego. Zameldowania będzie można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika, a drogą elektroniczną zgłosić wymeldowanie.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Cudzoziemcy ze Wschodu będą mogli pracować bez zezwolenia (15 września 2010r.)
„Uproszczona procedura zatrudniania na przykład Ukraińców obowiązuje tylko do końca roku. Jej wydłużenie przewiduje jednak projekt rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Schengen: Wizy ważne przez rok (13 września 2010r.)
„Wydanie czy odmowa wydania krajowej wizy dla cudzoziemca zostanie poprzedzone konsultacjami z innym państwem, które daną osobę wpisało do systemu. Zamiast na pięć lat po zmianie ustawy obywatele państw z poza układu Schengen dostaną je na rok.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców (6 września 2010r.)
„Przedsiębiorcy są za wydłużeniem czasu obowiązywania uproszczeń w procedurze zatrudniania określonych grup cudzoziemców. Według obecnych przepisów miałyby one obowiązywać jedynie do 31 grudnia 2010 roku. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mającą na celu zniesienie ograniczenia w czasie obowiązywania tych uproszczeń.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Wydawanie wiz Schengen: załączone zdjęcie musi być aktualne (2 września 2010r.)
„Od dziś obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej oraz o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej. Wzory stanowią załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Wiceprezes nielegalnie w Polsce (21 października 2010 r.)
„Kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP przeprowadzili wczoraj w jednej z firm pod Warszawą funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wiceprezes firmy będzie musiał wrócić do domu.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Fałszywy paszport (11 października 2010 r.)
„W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali obywatelkę Erytrei (Afryka Wschodnia), która próbowała odlecieć do Kanady na fałszywych dokumentach.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Cudzoziemcy bez dokumentów (20 października 2010 r.)
„Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej razem z funkcjonariuszami Izby Celnej oraz Straży Miejskiej, w wyniku kontroli na targowisku przy ul. Bakalarskiej w Warszawie, zatrzymali 5 cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów potwierdzających ich legalny pobyt na terytorium RP.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zarzuty za wyłudzenie wizy (8 października 2010 r.)
„Śledztwo Straży Granicznej doprowadziło do postawienia zarzutów kolejnej osobie, która bezprawnie zalegalizowała pobyt w Polsce, korzystając z usług naturalizowanego w Polsce Wietnamczyka – tłumacza przysięgłego języka wietnamskiego.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Powrót