Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (wrzesień 2012)

[data wpisu: 17.10.2012]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Na granicy można kontrolować cudzoziemców podróżujących po Unii (3 wrzesień 2012)
„Chodzi o kontrole zarządzane na podstawie ogólnych informacji o nielegalnym pobycie imigrantów i doświadczenia w tej dziedzinie. Warunkiem dopuszczalności takich akcji jest jednak ograniczenie ich liczby i czasu. Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Zezwolenie potrzebne przy bezpośrednim zakupie nieruchomości (4 wrzesień 2012)
„Czy cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze Szwajcarii mają prawo nabyć bez zezwolenia ministra spraw wewnętrznych nieruchomość rolną? A jak to jest z możliwością kupna udziałów lub akcji w spółce będącej właścicielem nieruchomości rolnej?”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Wizę do Kataru kupisz na lotnisku (6 wrzesień 2012)
„Od 4 września Polacy, którzy udają się w podróż do Kataru nie muszą wcześniej występować o wizę sponsorowaną. Uzyskaliśmy możliwość kupienia jej bezpośrednio po przylocie do Kataru” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Polska na drodze do utworzenia wspólnego systemu azylowego (14 wrzesień 2012)
„Sejm przyjął w piątek informację MSW i MS o utworzeniu Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. WESA ma być zestawem aktów prawnych UE, które powinny doprowadzić do tego, żeby wszystkie kraje Unii postępowały tak samo z uchodźcami.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Wrażliwi pogranicznicy (26 wrzesień 2012)
„30 strażników granicznych odebrało dyplomy studiów „Tożsamość społeczno-kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu”. Zajęcia Instytutu Orientalistyki UJ były pionierskie w skali kraju – donosi Dziennik Polski”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Rzeczpospolita.pl www.rp.pl

Obyś nie miał żony z dalekiego kraju (15 wrzesień 2012)
„Kilkuletnie małżeństwo nie ułatwia wjazdu do Polski np. żonie z Wietnamu. Przepisy traktują ją jak tych, którzy chcą się dostać nielegalnie do UE” Czytaj więcej na stronie Rzeczpospolita.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Nielegalna praca (3 wrzesień 2012)
„31 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu (Morski OSG), w wyniku kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonej w jednym z miejscowych ośrodków wczasowo-wypoczynkowych, zatrzymali pięcioro obywateli Ukrainy (trzy kobiety i dwóch mężczyzn)”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 3 cudzoziemców (5 wrzesień 2012)
„4 września funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kaliszu (Nadodrzański OSG), podczas kontroli przeprowadzonej w pociągu relacji Warszawa-Berlin, zatrzymali 3 cudzoziemców – obywatela Ukrainy i dwóch obywateli Australii.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymania cudzoziemców na szlakach komunikacyjnych (7 wrzesień 2012)
„W ciągu ostatnich dwóch dni, w wyniku prowadzonych działań w ochronie szlakach komunikacyjnych, funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali czworo cudzoziemców. Troje z nich to obywatele Ukrainy, czwarty – obywatel Rosji”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani cudzoziemcy (11 wrzesień 2012)
„10 września funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali siedmiu obywateli Ukrainy: pięciu z nich pracowało nielegalnie w RP, zaś dwóch posługiwało się wyłudzonymi wizami”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani przy granicy z Litwą (13 wrzesień 2012)
„12 września funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie, w trakcie działań prowadzonych z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Augustowie, zatrzymali sześciu obywateli Wietnamu i dwóch obywateli Rosji”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 7 cudzoziemców (17 wrzesień 2012)
„Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 obywateli Ukrainy, którzy naruszyli obowiązujące przepisy. Część osób została zatrzymana za brak ważnych dokumentów, część za pobyt niezgodny z celem określonym w dokumencie wizowym”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano ośmiu cudzoziemców (20 wrzesień 2012)
„19 września funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ośmiu cudzoziemców: czterech obywateli Gruzji, trzech obywateli Ukrainy i jednego obywatela Litwy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymany po 6 latach (20 wrzesień 2012)
„Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG zatrzymali poszukiwanego od 6 lat listem gończym 34-letniego obywatela Mołdowy, odpowiedzialnego za zorganizowanie w listopadzie 2006 roku przerzutu 32 nielegalnych migrantów pochodzenia mołdawskiego, białoruskiego i ukraińskiego”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Naruszyli przepisy wizowe (20 wrzesień 2012)
„W dniach 19 i 20 września funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach (Nadwiślański OSG) zatrzymali troje obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce w innym celu niż uprawniały ich do tego posiadane wizy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie do Niemiec (21 wrzesień 2012)
„20 września funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku (Nadodrzański OSG) zatrzymali czteroosobową grupę Rosjan narodowości czeczeńskiej, podróżującą wraz półrocznym dzieckiem. Cudzoziemcy usiłowali nielegalnie dostać się do Niemiec”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani na szlakach komunikacyjnych (24 wrzesień 2012)
„W miniony weekend funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Staży Granicznej, przeprowadzając kontrole na szlakach komunikacyjnych, zatrzymali trzech cudzoziemców, który naruszyli obowiązujące przepisy w Polsce. Wszystkich zobowiązano do opuszczenia terytorium RP”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 8 cudzoziemców (25 wrzesień 2012)
„24 września funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 cudzoziemców, którzy nie posiadali wiz zezwalających na pobyt w Polsce bądź korzystali z wyłudzonych wiz niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zatrzymani cudzoziemcy to obywatele Bangladeszu, Ukrainy, Turcji i Brazylii”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalny pobyt na terytorium RP (26 wrzesień 2012)
„Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w powiecie legnickim sześciu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w naszym kraju”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Akt oskarżenia w sprawie „turystyki abolicyjnej” (26 wrzesień 2012)
„Do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy wpłynął akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Indii, który organizował cudzoziemcom nielegalny pobyt na terenie Polski w ramach tzw. „turystyki abolicyjnej”. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału SG”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 3 cudzoziemców (28 wrzesień 2012)
„Funkcjonariusze z Placówki SG Wrocław-Strachowice i Placówki SG Kłodzko (Sudecki OSG), w wyniku prowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców, zatrzymali trzech obywali Ukrainy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Powrót