Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (wrzesień 2011)

[data wpisu: 06.10.2011]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Urząd pracy będzie mógł odmówić przyjęcia oferty (07 września 2011)
„Pracodawca, którego oferty zatrudnienia pracownika nie przyjmie urzędnik w pośredniaku, będzie praktycznie bezsilny. Nie będzie miał prawa odwołać się od tej decyzji.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Emerytura w Polsce dla cudzoziemca (13 września 2011)
„Pracownicy z Unii Europejskiej będą mogli od 1 stycznia 2012 r. oszczędzać w Polsce na emeryturę w pracowniczych funduszach emerytalnych. Gwarancję wypłaty świadczenia zapewni zakład ubezpieczeń na życie.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Wynagrodzenie nielegalnego emigranta nie będzie kosztem (14 września 2011)
„Pracodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca, który przebywa w Polsce bez dokumentów pobytowych.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Jakie warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom spoza Unii Europejskiej (16 września 2011)
„Czy pracodawca, który ma siedzibę w państwie niebędącym członkiem UE, jest związany wymogiem zastosowania do swoich pracowników wykonujących pracę w Polsce polskich uregulowań w zakresie norm i wymiaru czasu pracy?”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Ważne dla Polaków – amerykański rząd ulepsza system wizowy (18 września 2011)
„Rząd amerykański stopniowo ulepsza system sprawdzania, jak wielu obcokrajowców przedłuża pobyt w USA po wygaśnięciu wizy, z czym może się wiązać interesująca Polskę sprawa kryteriów włączenia poszczególnych krajów do programu ruchu bezwizowego.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Nianię z Ukrainy sprawdzą pogranicznicy (20 września 2011)
„Osoba prywatna, która narusza prawo, nielegalnie zatrudniając u siebie cudzoziemca, zapłaci co najmniej 3 tys. zł grzywny.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Ukraińscy pracownicy nie skorzystają z abolicji (28 września 2011)
„Cudzoziemcy bez prawa pobytu będą się mogli ubiegać u wojewody o zezwolenia na zamieszkanie, pod warunkiem że mają podpisaną umowę o pracę. A takich jest niewielu”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Nielegalni imigranci z Somalii zatrzymani na zielonej granicy (02 września 2011)
„1 września funkcjonariusze SG z Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach zatrzymali 4 osoby: 2 nielegalnych imigrantów z Somalii, którzy wbrew przepisom prawa przekroczyli zieloną granicę, oraz ob. Ukrainy i ob. Polski, którzy mieli ich wywieźć w głąb kraju.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalna praca na budowie (07 września 2011)
„6 września, w powiecie wołowskim, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lubaniu (Sudecki OSG) podczas kontroli legalności pracy i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali czterech obywateli Ukrainy, nielegalnie pracujących na budowie.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Akt oskarżenia za fikcyjne małżeństwa (22 września 2011)
„Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ sporządziła akt oskarżenia przeciwko 12 osobom – w większości mieszkańcom Wrocławia – za umożliwianie ob. Nigerii nielegalnego pobytu w Polsce poprzez fikcyjne małżeństwa z obywatelkami Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Przebywali bez wiz, pracowali bez oświadczeń (27 września 2011)
„26 września funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, prowadząc działania związane z kontrolą legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali 6 obywateli Ukrainy. „
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Terrorysta ujęty przez SG (28 września 2011)
„25 września, w okolicach Świecka, funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Turcji poszukiwanego od wielu lat w związku z zamachami ekstremistów w Sivas w Turcji.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

взломать почту vzlom2014.ru из этих взлом одноклассников

Powrót