Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (sierpień 2012)

[data wpisu: 27.08.2012]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Chińczycy nie mogą w Polsce pracować, bo nie pasują kulturowo (7 sierpień 2012)
„W naszym kraju zatrudnionych jest mało Azjatów – to skutek rygorystycznej polityki migracyjnej państwa” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>


Konsulowie z Łucka na Ukrainie odwołani. Oszukiwali przy wydawaniu wiz (10 sierpień 2012)
„Zapadła decyzja o odwołaniu wszystkich konsulów odpowiedzialnych za wydawanie wiz w Łucku (Ukraina) – poinformowali w piątek przedstawiciele MSZ. Kontrola w konsulacie w Łucku wykazała m.in. stosowanie nieuzasadnionych preferencji dla niektórych interesantów”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Cudzoziemcy łatwiej uzyskają polskie obywatelstwo (14 sierpień 2012)
„Od 15 sierpnia br. prezydent będzie mógł nadawać polskie obywatelstwo wszystkim cudzoziemcom, bez względu na to, czy i jak długo przebywają w Polsce. Dotychczas prezydent, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznawał obywatelstwo tym cudzoziemcom, którzy mieszkali w Polsce krócej niż 5 lat lub w ogóle tu nie mieszkali” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Fiskus żąda od cudzoziemców ZAP-3 z numerem PESEL (20 sierpień 2012)
„Obcokrajowcy przyjeżdżający pracować w Polsce na podstawie zagranicznej umowy o pracę zwykle nie mają jeszcze nadanego numeru PESEL. Nie przysługuje im jednak zwolnienie z posługiwania się identyfikatorami podatkowymi – mówi Iwo Turecki, ekspert podatkowy w Ernst & Young”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Zatrzymani za nielegalny pobyt (7 sierpień 2012)
„5 i 6 sierpnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch cudzoziemców: obywatela Tunezji i Wietnamu, którzy nielegalnie przebywali w Polsce”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie zatrudnieni na budowie (7 sierpień 2012)
„6 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Huwnikach (Bieszczadzki OSG), po otrzymaniu informacji z PSG w Krościenku, przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w firmie budowlanej. W wyniku kontroli zatrzymano trzech obywateli Ukrainy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Praca i pobyt w RP bez zezwolenia (7 sierpień 2012)
„Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, podczas prowadzonej kontroli legalności pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP, w ciągu minionych 24 godzin zatrzymali czterech cudzoziemców: Białorusinkę, Ukraińca i dwóch obywateli Maroka”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Wyłudzona wiza i cudze dokumenty (7 sierpień 2012)
„6 sierpnia funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Nigerii, którzy posługiwali się cudzymi dokumentami oraz obywatela Ukrainy, który wyłudził wizę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zarzuty w sprawie wyłudzenia wiz (9 sierpień 2012)
„8 sierpnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili zarzuty 46-letniemu mieszkańcowi Warszawy, który poprzez wypełnianie i dostarczanie oświadczeń o zamiarze powierzenia fikcyjnej pracy umożliwił 152 obywatelom Ukrainy wyłudzenie w konsulatach RP 119 polskich wiz pobytowych”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

8 obywateli Ukrainy (13 sierpień 2012)
„10 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Żywcu, w wyniku prowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, w jednym z gospodarstw rolnych w miejscowości Ratajów (powiat krakowski) zatrzymali 8 obywateli Ukrainy, pracujących nielegalnie przy zbiorze malin”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Wyłudzenie wizy i nielegalny pobyt (13 sierpień 2012)
„W miniony weekend funkcjonariusze Sudeckiego OSG zatrzymali w Kłodzku i Gniewomierzu troje cudzoziemców. Wszyscy naruszyli obowiązujące przepisy w Polsce – dwie osoby nie posiadały ważnego dokumentu, trzecia – wyłudziła wizę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Obywatele Iranu z fałszywymi dokumentami (14 sierpień 2012)
„12 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Korczowej (Bieszczadzki OSG) zatrzymali grupę dwunastu obywateli Iranu, którzy nielegalnie próbowali wjechać na terytorium Unii Europejskiej”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Naruszyli przepisy o małym ruchu granicznym (16 sierpień 2012)
„Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach (Nadwiślański OSG), w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy naruszyli przepisy o małym ruchu granicznym”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie przebywali w Polsce (17 sierpień 2012)
„W ostatnich dniach, na terenie pow. opolskiego i cieszyńskiego, funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie przybywali na terytorium RP”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano troje cudzoziemców (20 sierpień 2012)
„Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, realizując czynności kontrolne na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, zatrzymali troje cudzoziemców: dwie obywatelki Rosji oraz obywatela Ukrainy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie przez „zieloną granicę” (20 sierpień 2012)
„W miniony weekend funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej kilkakrotnie zatrzymywali zarówno obywateli Ukrainy, jak i Polski, którzy nielegalnie przekroczyli zieloną granicę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Kontrola legalności pobytu (22 sierpień 2012)
„21 sierpnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej realizując zadania związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców stwierdzili naruszenie przepisów przez obywatela Wietnamu i Mołdawii”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalni imigranci zatrzymani w Warszawie (22 sierpień 2012)
„20 sierpnia funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 17 obywateli Wietnamu, którzy nie posiadali żadnych dokumentów oraz dwóch obywateli RP, podejrzanych o organizowanie nielegalnego przerzutu ludzi przez granicę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Корейский видеорегистратор VD-9000FHD | VisionDrive vd-9000fhd купить с последней прошивкой заправить баллон закисью азота здесь!

Powrót