Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (październik 2011)

[data wpisu: 02.11.2011]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Cudzoziemcy często nie mają zapewnionej pomocy tłumacza podczas przesłuchania (4 październik 2011)
„Przesłuchania w jednym pomieszczeniu wielu osób, brak pomocy tłumacza, naruszania prawa do prywatności to główne grzechy naszej administracji w postępowaniach z udziałem cudzoziemców.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Chińczycy, Hindusi, Francuzi, Szwedzi. Wszyscy lubią zarabiać nad Wisłą (13 październik 2011)
„Polska podoba się zagranicznym inwestorom. Mimo światowego spowolnienia lokują tu coraz więcej kapitału. Szukają miejsc dla swoich przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych albo przejmują udziały w polskich firmach.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Zawarcie umowy o pracę nie jest potrzebne do legalizacji pobytu (17 październik 2011)
„Cudzoziemiec nie musi być zatrudniony, by skorzystać z abolicji, wystarczy, że przebywa w Polsce przez wymagany okres. Rozmowa z Rafałem Rogalą, szefem Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Firma zapłaci karę za pracownika bez wizy (24 październik 2011)
„Sąd może pozbawić wolności na trzy lata każdego, kto zatrudniał nielegalnie małoletniego cudzoziemca. Rząd chce ostro karać tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają cudzoziemców spoza Unii Europejskiej bez prawa pobytu. Nowe rozwiązania zawiera projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest w konsultacjach społecznych. Projekt dostosowuje nasze prawo do przepisów tzw. dyrektywy Frattiniego. Jest już i tak spóźniony, bo Polska miała czas na jej ich wdrożenie do 20 lipca tego roku.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

UE: Zgoda na przygraniczny ruch bezwizowy z Kaliningradem (26 październik 2011)
„Ambasadorzy państw UE porozumieli się w sprawie umowy o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim, która obejmie części Pomorza oraz Warmii i Mazur – poinformowały PAP w środę źródła dyplomatyczne.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

KE ponagla Polskę w sprawie niebieskiej karty dla imigrantów spoza UE (27 październik 2011)
„Komisja Europejska ponagliła w czwartek Polskę oraz pięć innych krajów UE, by wdrożyły unijną dyrektywę ws. niebieskiej karty, która ma ułatwiać wysoko kwalifikowanym pracownikom spoza UE podejmowanie pracy w krajach wspólnoty.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Zatrzymani za nielegalny pobyt (11 październik 2011)
„10 października funkcjonariusze z Placówki w Zielonej Górze-Babimoście (Nadodrzański) w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na dworcach w Zielonej Górze zatrzymali 4 cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium RP.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 6 ob. Wietnamu (20 październik 2011)
„19 października w wyniku kontroli restauracji orientalnych w Łodzi, Sieradzu, Zgierzu i Bełchatowie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi (Nadwiślański OSG) zatrzymali 6 ob. Wietnamu nielegalnie przebywających w Polsce.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Wrócili na Ukrainę (20 październik 2011)
„19 października funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w ramach readmisji, przekazali z powrotem na Ukrainę trzech zatrzymanych w poniedziałek obywateli Somalii.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalni imigranci zatrzymani w Bieszczadach (26 październik 2011)
„W nocy z 25 na 26 października funkcjonariusze SG z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzech obywateli Gruzji i obywatela Rosji, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę polsko-ukraińską. Dla obywatela Rosji była to już trzecia próba przedostania się nielegalnie do naszego kraju.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Powrót