Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (marzec 2011)

[data wpisu: 18.04.2011]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

MSWiA proponuje ułatwienia dla cudzoziemców mieszkających w Polsce (2 marzec 2011)
„Wydłużony o rok pobyt czasowy dla cudzoziemców oraz szybsze wydawanie zezwoleń na pobyt w Polsce, to tylko niektóre ze zmian zaproponowane przez MSWiA. Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach jest aktualnie w konsultacjach międzyresortowych. Potrwają one do 14 marca br.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

W 2010 r. do Polski przyjechało 58,3 mln cudzoziemców. To 8 proc. więcej niż rok wcześniej (3 marzec 2011)
„Do Polski w 2010 roku przyjechało 58,3 mln cudzoziemców, o 8 proc. więcej rok do roku – poinformował Instytut Turystyki w komunikacie.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Zmiana ustawy o cudzoziemcach: jedno zezwolenie na pobyt i na pracę (5 marzec 2011)
„Przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu, na który cudzoziemiec będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy oraz wydawanie jednego zezwolenia na pobyt i jednocześnie na pracę przewiduje projekt założeń do nowej ustawy o cudzoziemcach.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Rzecznik Praw Dziecka walczy o prawa dzieci cudzoziemskich pozostawionych w Polsce bez opieki (8 marzec 2011)
„Dzieci cudzoziemskie pozostawione w Polsce bez opieki mają problemy z legalizacją pobytu, trzeba ustanowić osobę, która występowałaby w ich imieniu w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy – zwraca uwagę rzecznik praw dziecka Marek Michalak.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Fikcyjne małżeństwa w Warszawie: żona Nigeryjczyka rozmawiała z mężem na migi (10 marzec 2011)
„Żona Nigeryjczyka rozmawiała z mężem na migi. Za fikcyjny ślub wzięła 2 tys. euro. Mniej więcej tyle płacą stołeczne gangi wynajętym małżonkom. Kontrola wniosków o pobyt czasowy ujawnia coraz więcej oszustw, alarmuje „Życie Warszawy”.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Senatorowie proponują ułatwienia w repatriacji (14 marzec 2011)
„Poszerzenie kręgu uprawnionych do repatriacji i zachęcenie gmin do zapewniania repatriantom mieszkań – przewiduje senacki projekt noweli ustawy o repatriacji, którym w tym tygodniu zajmie się Izba. Potrzeba zmiany wynika m.in. z negatywnych trendów demograficznych.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Przybywa pracowników zza wschodniej granicy (17 marzec 2011)
„Rośnie liczba zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej. Otwarcie od maja 2011 r. rynku niemieckiego spowoduje, że polskie firmy będą potrzebować takich pracowników jeszcze bardziej.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Kiedy szef urzędu może zatrudnić cudzoziemca (22 marzec 2011)
„W samorządzie terytorialnym i administracji rządowej na niektórych stanowiskach mogą być zatrudniani cudzoziemcy. O ich naborze decydują odpowiednio wójt lub dyrektor generalny.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

10 lat więzienia będzie grozić przedsiębiorcy za nielegalną pracę cudzoziemca (22 marzec 2011)
„Aż 10 lat więzienia ma grozić przedsiębiorcy za nielegalną pracę cudzoziemca. Firma zatrudniająca obcokrajowców bez zezwoleń nie weźmie udziału w przetargu. Ponadto nielegalne zatrudnianie cudzoziemców pozbawi przedsiębiorcę unijnej dotacji”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

RPO zwróci się do prezydenta ws. abolicji dla cudzoziemców (28 marzec 2011)
„Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zwróci się do prezydenta w sprawie abolicji dla cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce. Trwają przygotowania do takiego spotkania – powiedziała w poniedziałek RPO.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Niemcy kupują najwięcej polskiej ziemi (29 marzec 2011)
„W ubiegłym roku wydano 336 zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości. Grunty rolne kupowali oni najczęściej w woj. dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim; mieszkania natomiast – w dużych miastach: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu. Najwięcej zezwoleń wydano: Niemcom, Holendrom, Ukraińcom i Austriakom.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Umowa z członkiem zarządu niezbędna do ubezpieczenia (30 marzec 2011)
„Członkowie zarządu np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej, którzy pełnią swoją funkcję jedynie na podstawie powołania, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Spada liczba Ukraińców pracujących w Polsce (30 marzec 2011)
„Spadło zainteresowanie polskich przedsiębiorców zatrudnianiem cudzoziemców ze Wschodu. Otwarcie rynku niemieckiego od maja odwróci ten trend.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców na trzy lata (31 marzec 2011)
„Obcokrajowiec nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego w Polsce lokalu. Konieczne będzie jednak wykazanie przez niego, że ma zapewnione miejsce zamieszkania.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Prezydent podpisał nowelizację Prawa prywatnego międzynarodowego (31 marzec 2011)
„Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę Prawa prywatnego międzynarodowego. Podczas prac parlamentarnych posłowie PiS podnosili, że ustawa umożliwi legalizację w polskim porządku prawnym małżeństw osób tej samej płci.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Wspólne patrole polsko-ukraińskie (4 marzec 2011)
„Od 2 marca służby graniczne Polski i Ukrainy prowadzą wspólne patrole na polsko-ukraińskiej granicy.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Fałszywa tożsamość (9 marzec 2011)
„8 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej (Śląski OSG) zatrzymali ob. Bośni i Hercegowiny, który posługiwał się kompletem sfałszowanych słoweńskich dokumentów.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani za usiłowanie przekroczenia granicy (15 marzec 2011)
„14 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku (Nadodrzański OSG) wraz z funkcjonariuszami Służby Celnej, zatrzymali 5 osób narodowości czeczeńskiej, które usiłowały przekroczyć granicę bez wymaganych dokumentów oraz 2 osoby udzielające im pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Kolejni członkowie grupy przestępczej zatrzymani (16 marzec 2011)
„15 marca funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Katowicach dwóch członków grupy przestępczej poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania, którzy ponad 5 lat ukrywali się za granicą. (…) Przestępcza działalność polegała na organizowaniu cudzoziemcom, którzy legalnie wjechali do Polski – głównie Ukraińcom, nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, aby następnie mogli jechać do państw Europy Zachodniej.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę (23 marzec 2011)
„22 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olszynie (Nadodrzański OSG) zatrzymali pięciu obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy usiłowali przekroczyć polsko-niemiecką granicę, nadużywając procedury związanej z nadawaniem statusu uchodźcy.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Funkcjonariusz SG nie przyjął łapówki (23 marzec 2011)
„22 marca funkcjonariuszowi SG w przejściu granicznym w Medyce (Bieszczadzki OSG) obywatelka Ukrainy usiłowała wręczyć 20 euro w zamian za odstąpienie od kontroli paszportowej.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Ob. Gruzji nie wyjechali do Francji (25 marzec 2011)
„24 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku (Nadodrzański OSG) zatrzymali czteroosobową rodzinę ob. Gruzji, która usiłowała nielegalnie przekroczyć granicę polsko-niemiecką.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Funkcjonariusz SG nie przyjął łapówki (25 marzec 2011)
„Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach (Karpacki OSG) zatrzymali ob. Mołdowy, który usiłował im wręczyć 100 zł i 80 euro w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Powrót