Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (maj 2012)

[data wpisu: 28.06.2012]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Polska nie chce obcych (5 maj 2012)
„Nie potrafimy wypełnić luki demograficznej bliskimi nam kulturowo cudzoziemcami ze Wschodu, ani nawet osobami polskiego pochodzenia. Rząd sam przyznaje – nasza polityka imigracyjna to porażka – stwierdza „Rzeczpospolita”” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Sejm przyjął przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców (10 maj 2012)
„Ograniczenie przypadków zatrudniania cudzoziemców nielegalnie przebywających w naszym kraju jest głównym celem ustawy o skutkach powierzania pracy obcokrajowcom przebywającym w Polsce wbrew przepisom. W czwartek ustawę przyjął Sejm”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Przywrócenie obywatelstwa polskiego będzie możliwe (15 maj 2012)
„Dzisiaj wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach (16 maj 2011)
„Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela dotyczy legalizacji pobytu oraz podejmowania przez cudzoziemców w Polsce pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Do 2 lipca cudzoziemcy mogą skorzystać z abolicji (23 maj 2012)
„Do końca abolicji pozostał jeszcze ponad miesiąc. Cudzoziemcy, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt w Polsce, mają czas do 2 lipca br. Wnioski rozpatrują wojewodowie właściwi ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (31 maj 2012)
„Organy prowadzące postępowania w sprawach o wydanie lub przedłużenie wizy, udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz o wydalenie z Polski pouczają cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie procedury oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

9 cudzoziemców zatrzymanych przez polsko-niemiecki patrol (7 maj 2012)
„Funkcjonariusze z pilotażowego projektu Wspólna polsko – niemiecka placówka graniczna w Świecku tylko w ciągu minionych trzech dni zatrzymali łącznie po stronie polskiej i niemieckiej 9 cudzoziemców, którzy przebywali nielegalnie na terenie krajów Schengen bądź wyłudzili wizy uzasadniające ich pobyt”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

5 ob. Gruzji nielegalnie przekroczyło granicę polsko-litewską (8 maj 2012)
„7 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak (Podlaski Oddział SG) zatrzymali pięciu obywateli Gruzji, którzy nielegalnie dostali się do Polski”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Wyłudzone wizy (10 maj 2012)
„9 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 6 przypadków wykorzystywania polskich wiz niezgodnie z ich przeznaczeniem przez obywateli Ukrainy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymane za nielegalną pracę (11 maj 2012)
„9 maja funkcjonariusze z Placówki SG w Jeleniej Górze, podczas kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali cztery pracujące nielegalnie obywatelki Ukrainy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 6 cudzoziemców (21 maj 2012)
„18 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie (Podlaski OSG), współdziałając z funkcjonariuszami Policji, zatrzymali sześciu cudzoziemców. Czterech z nich prawdopodobnie przebywa w Polsce nielegalnie”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 5 ob. Gruzji (25 maj 2012)
„24 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białowieży (Podlaski OSG) na terenie Puszczy Białowieskiej zatrzymali 5 ob. Gruzji, którzy nielegalnie przekroczyli granicę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 13 cudzoziemców (28 maj 2012)
„25 maja w Lubinowie (ok. 1,5 km od granicy) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lipsku (Podlaski OSG) zatrzymali 13 cudzoziemców, najprawdopodobniej ob. Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie zatrudnieni obywatele Ukrainy (28 maj 2012)
„24 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Porcie (Nadodrzański Oddział SG) zatrzymali 5 obywateli Ukrainy, którzy wykonywali prace spawalnicze w jednej ze szczecińskich firm niezgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalny pobyt 6 cudzoziemców (31 maj 2012)
„Kontrolne przeprowadzone 29 i 30 maja przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia naruszenia przepisów pobytowych przez 6 cudzoziemców: 2 ob. Wietnamu, ob. Albanii, ob. Indii, ob. Armenii i ob. Chin”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

скачать программу для взлома взлом архивов gohack.ru

Powrót