Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (luty 2012)

[data wpisu: 07.03.2012]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Liczba pracowników z Ukrainy stale rośnie (1 luty 2012)
„Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem liczby obcokrajowców pracujących w polskich firmach. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), od stycznia do końca listopada 2011 roku przedsiębiorcy zadeklarowali w powiatowych urzędach pracy chęć zatrudnienia 247 tys. pracowników zza wschodniej granicy na podstawie tzw. oświadczeń. Dla porównania w 2007 roku było ich zaledwie 27,3 tys.” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt Kp 5/09 (2 luty 2012)
„Nowe zasady uznawania za obywatela polskiego przewidziane w art. 30 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim są zgodne z konstytucją. Przepisy wprowadzają nowy katalog przypadków, w których wojewoda uznaje obywatelstwo polskie.” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Polska jak magnes przyciąga pracowników z zagranicy (7 luty 2012)
„Najwięcej z nich zatrudnionych jest w firmach, które podpisały kontrakty na realizację dużych projektów infrastrukturalnych. Na przykład przy budowie drugiej linii metra pracuje około 80 Włochów i Turków, zatrudnionych przez Astaldi i Gulermak. Oprócz inżynierów są tu zbrojarze, specjaliści do obsługi maszyn wiertniczych i mechanicy unikalnych specjalności, których spółki oddelegowały”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Ustawa abolicyjna: Cudzoziemcy ruszyli legalizować swój pobyt w Polsce (14 luty 2012)
„Od początku roku cudzoziemcy, którzy przebywają w naszym kraju nielegalnie, złożyli już blisko 3 tys. wniosków o abolicję. Sporo, ale wobec szacunków, że nielegalnie przebywa u nas 80 tysięcy osób, wciąż za mało. Eksperci są jednak przekonani, że takich wniosków będzie więcej” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Cudzoziemcom będzie trudniej kupić ziemię w Polsce (15 luty 2012)
„Z dnia na dzień coraz łatwiej cudzoziemcowi nabyć nieruchomość w Polsce. Mieszkanie kupi bez zezwolenia, a na zakup gruntu potrzebuje zgody ministra. Cudzoziemiec zamierzający kupić w Polsce ziemię powinien uzyskać – z pewnymi wyjątkami – zezwolenie, wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Będą ułatwienia dla cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach (21 luty 2012)
„Ułatwienia dla cudzoziemców, którzy w Polsce zamierzają podjąć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji zawodowych, zakładają projekty noweli ustaw: o cudzoziemcach oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęte we wtorek przez rząd.” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Coraz więcej firm zatrudnia na czarno (27 luty 2012)
„DGP dotarł do przygotowanego przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) raportu dotyczącego przestrzegania przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. Dokument będzie jutro przedstawiany na Radzie Ochrony Pracy. Wyniki są zatrważające. Z roku na rok wzrasta bowiem liczba firm łamiących przepisy ubezpieczeniowe. W ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 25 tys. kontroli, sprawdzając legalność zatrudniania” Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę (2 luty 2012)
„31 stycznia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku (Nadodrzański OSG) zatrzymali sześciu obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę państwową z Polski do Niemiec”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Pracowali nielegalnie (14 luty 2012)
„13 lutego funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku (Sudecki Oddział SG) zatrzymali dwunastu ob. Ukrainy, którzy wykonywali pracę bez wymaganego zezwolenia”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

взлом WoW vzlom2014.ru этого списка взломать wifi

Powrót