Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (luty 2011)

[data wpisu: 01.04.2011]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Mongolska rodzina opuściła ośrodek dla cudzoziemców, wróciła do domu (9 luty 2011)
„Mongolska rodzina Batdavaa opuściła w środę przed południem ośrodek dla cudzoziemców Straży Granicznej w Przemyślu – poinformowała Anna Michalska z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Gmina aktualizuje dane w zbiorze meldunkowym (23 luty 2011)
„Ewidencję ludności prowadzą organy gmin, wojewodów i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Organy gmin aktualizują dane zawarte w gminnym zbiorze meldunkowym.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Czy zniknie NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności (23 luty 2011)
„Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął projekt ustawy likwidującej obowiązek uzyskiwania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przez niektóre osoby fizyczne. Proponowane rozwiązanie zdejmie z takich osób obowiązek posługiwania się w kontaktach z administracją publiczną kilkoma identyfikatorami. Czy numer podatkowy dla takich osób zniknie w ogóle z obiegu?”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Obywatel Unii Europejskiej nie zapłaci za kartę pobytu (24 luty 2011)
„Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej nie będą musieli w Polsce płacić za kartę pobytu. Śmierć rodzica, który jest obywatelem państwa członkowskiego, nie będzie oznaczać końca pobytu uczących się w naszym kraju dzieci.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Obywatele UE otrzymają dokumenty pobytowe bezpłatnie (25 luty 2011)
„Zwolnienie z opłat przy wydawaniu dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz możliwość skrócenia terminu na wydalenie cudzoziemca przewiduje nowelizacja ustawy o wjeździe na terytorium Polski obywateli UE.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Pozbawienie nielegalnych imigrantów praw do opieki zdrowotnej – sprzeczne z konstytucją (28 luty 2011)
„Nielegalni imigranci mogą liczyć w Polsce na bezpłatną pomoc lekarza czy pielęgniarki tylko w sytuacji ratowania życia; to jaskrawa sprzeczność z konstytucją – twierdzi Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

5 cudzoziemców naruszyło przepisy (1 luty 2011)
„31 stycznia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 obywateli Ukrainy, którzy usiłowali wjechać do Polski na podstawie wiz oraz i 1 obywatela Turcji, który przebywał w Polsce nielegalnie.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

14 osób usłyszało zarzuty (4 luty 2011)
„Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Żywcu (Karpacki OSG) zakończyli trwające od roku śledztwo przeciwko pięciu ob. Nigerii i dziewięciu ob. Polski, którzy ułatwiali zawieranie fikcyjnych związków małżeńskich pomiędzy obywatelami Nigerii i Polski.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

SG rozbiła gang fałszerzy dokumentów (4 luty 2011)
„3 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili gang zajmujący się fałszowaniem dokumentów. Zatrzymano 18 osób, zlikwidowano nielegalne drukarnie, zabezpieczono sprzęt wykorzystywany w procesie fałszowania oraz podrobione dokumenty i urzędowe pieczęcie.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nielegalnie przebywali w Polsce (17 luty 2011)
„16 lutego funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu w Wólce Kosowskiej (pow. piaseczyński) zatrzymali 15 cudzoziemców: 12 obywateli Wietnamu oraz 3 obywateli Chin.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Trzej cudzoziemcy pracowali nielegalnie (23 luty 2011)
„Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie kontroli powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców zatrzymali 2 obywateli Indii oraz 1 obywatela Ukrainy.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Powrót