Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (listopad 2010)

[data wpisu: 09.12.2010]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Firma zapłaci karę za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca (9 grudzień 2010)
„Firmy przed zatrudnieniem cudzoziemca spoza UE będą sprawdzać jego wizę. Pracodawca, który nielegalnie zatrudni obcokrajowca, nie weźmie udziału w przetargu. Do 10 lat więzienia będzie grozić przedsiębiorcy za łamanie prawa o zatrudnieniu.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Cudzoziemiec otrzyma wizę na rok (6 grudzień 2010)
„Okres ważności wizy krajowej na wjazd oraz pobyt na terytorium Polski nie będzie przekraczał jednego roku. Wiza krajowa będzie uprawniać do wjazdu oraz jednorazowego pobytu lub kilku pobytów na terytorium Polski następujących po sobie, jeżeli trwają łącznie dłużej niż trzy miesiące. Takie poprawki Senatu przyjęli wczoraj posłowie do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Za akceptacją proponowanych zmian wcześniej opowiedziała się także Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Wydatki na pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca są kosztem podatkowym (3 grudzień 2010r.)
„Przedsiębiorca, który poniósł wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w polskiej firmie, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik chce zatrudnić w swojej firmie budowlanej dwóch Ukraińców. Zobowiązał się opłacić pozwolenia na pracę w Polsce. – Czy takie wydatki mogę zaliczyć do kosztów podatkowych – pyta pan Marek z Lublina.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Fedak: zatrudnianie Ukraińców i Białorusinów bez zezwolenia (1 grudzień 2010r.)
„Resort pracy zwleka z podpisaniem rozporządzenia umożliwiającego zatrudnianie od nowego roku m.in. Ukraińców i Białorusinów. To powoduje, że niektóre firmy budowlane muszą zatrudniać droższych pracowników. – W grudniu podpiszę rozporządzenie o uproszczonej procedurze zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu. Będzie obowiązywało od 1 stycznia 2011 roku – zapewnia Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Drakońskie kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (29 listopad 2010)
„Zwrot unijnych funduszy i niemożność ubiegania się o kolejne, zakaz udziału w przetargach publicznych na pięć lat plus zapłata zaległych składek i podatków. Takie kary czekają firmy, które będą nielegalnie zatrudniały pracowników spoza Unii.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Ukraina bliżej zniesienia wiz do UE (23 listopad 2010r.)
„UKRAINA I UE nie stworzą na razie strefy wolnego handlu. Podczas zakończonego wczoraj w Brukseli szczytu Wiktor Janukowycz otrzymał za to obietnicę złagodzenia reżimu wizowego.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Cudzoziemców dalej będzie można łatwo zatrudnić (9 listopad 2010r.)
„Firmy, które zatrudniają pracowników spoza Unii Europejskiej, nie muszą już się obawiać, że po Nowym Roku ich stracą. Projekt rozporządzenia, które pozwala stosować uproszczoną procedurę wydawania pozwoleń na pracę dla Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Mołdawian i Gruzinów trafił już do uzgodnień społecznych i, jak zapewniła nas minister pracy Jolanta Fedak, na pewno od stycznia 2011 r. wejdzie w życie. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie traci moc prawną z dniem 31 grudnia 2010 r.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Prawo chroni osobę pracującą w dwóch krajach (3 listopad 2010r.)
„W sytuacji gdy stosunek pracy jest związany z prawem różnych państw, pracownik i pracodawca mogą samodzielnie dokonać wyboru tego prawa, z którego chcą skorzystać.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Metodą „na podobieństwo” (3 grudzień 2010 r.)
„Była łudząco podobna do osoby na zdjęciu w paszporcie, ale kontrolerzy dostrzegli różnicę. Na lotnisku Chopina funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili obywatelce Somalii nielegalne przekroczenie granicy. Cudzoziemka usiłowała wjechać do Polski na cudzym paszporcie.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Bydgoskie dworce pod kontrolą (1 grudzień 2010 r.)
„Wczoraj (30.11.2010 r.) funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy w ramach ochrony szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym przeprowadzili działania prewencyjno – patrolowe w centrum Bydgoszczy oraz na dworcach.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Wpadki na lotnisku (19 listopad 2010 r.)
„Funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie interweniowali wobec pasażera, który awanturował się na pokładzie samolotu. Zatrzymano również obywatela Ghany, który usiłował bezprawnie przekroczyć granicę RP.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Zatrzymano 17 ob. Chin (9 grudzień 2010 r.)
„Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy zatrzymali wczoraj 17 ob. Chin w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani za pracę bez zezwolenia (8 grudzień 2010 r.)
„8 grudnia funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kłodzku (Sudecki OSG), w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali 11 ob. Ukrainy, którzy pracowali w Polsce nielegalnie.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Imigranci na myśliwskiej ambonie (30 listopad 2010 r.)
„29 listopada funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie (Bieszczadzki OSG) pół kilometra od polsko-ukraińskiej granicy państwowej zatrzymali czworo nielegalnych imigrantów z Mołdowy, którzy ukryli się w lesie na myśliwskiej ambonie.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

5 cudzoziemców nielegalnie w RP (15 listopad 2010 r.)
„12 i 13 listopada funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży zatrzymali 5 cudzoziemców – obywatela Tunezji i 4 obywateli Ukrainy – którzy złamali polskie prawo.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Cudzoziemcy zatrzymani w Bieszczadach (3 listopad 2010 r.)
„2 listopada funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krościenku (Bieszczadzki OSG) zatrzymali 11 nielegalnych imigrantów – ob. Rosji narodowości czeczeńskiej oraz 5 osób, które udzielały im pomocy przy przekroczeniu zielonej granicy. „
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

взломать lineage программа для взлома вконтакте этот взломать почту

Powrót