Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (grudzień 2010)

[data wpisu: 24.01.2011]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Wydatki na zatrudnienie cudzoziemców będą kosztem podatkowym (14 grudzień 2010)
„Podatnik, który ponosi wydatki związane z zatrudnieniem cudzoziemców, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Podatniczka zajmowała się działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest nauka języków obcych, opieka dzienna nad dziećmi oraz prowadzenie przedszkola niepublicznego.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Obywatel będzie miał dostęp do swoich danych w rejestrze PESEL (17 grudzień 2010)
„Rejestr PESEL będzie podstawowym rejestrem gromadzącym dane związane z tożsamością osób. Dane te wprowadzać będą bezpośrednio organy rejestrujące określone zdarzenia, tj. kierownicy urzędów stanu cywilnego, wojewodowie i konsulowie oraz organy gmin wydające dowody osobiste. Rejestr ten będzie pełnił rolę nadrzędną wobec innych rejestrów centralnych.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Prawo dla cudzoziemców: rząd znosi opłaty za rejestrację i kartę pobytu (23 grudzień 2010)
„Zniesienie opłat dla cudzoziemców za wydanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu i karty pobytu oraz uregulowanie prawa pobytu w Polsce dzieci obywateli UE, uczących się w Polsce – przewiduje projekt nowelizacji ustawy, przyjętej w czwartek przez rząd.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Wiza cudzoziemca ważna w Polsce przez 3 miesiące (28 grudzień 2010)
„Cudzoziemiec, który figuruje w systemie informacyjnym Schengen, nie otrzyma wizy krajowej. Minimalny okres ważności wizy krajowej, uprawniającej do wjazdu oraz jednorazowego lub kilku następujących po sobie pobytów na terytorium Polski, wynosi trzy miesiące. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która dzisiaj weszła w życie.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Od 1 stycznia wizy do Polski dla Białorusinów bezpłatne (29 grudzień 2010)
„Od 1 stycznia wizy do Polski dla Białorusinów będą bezpłatne – poinformował rzecznik MSZ Marcin Bosacki. Zapowiedział jednocześnie, że Polska rezerwuje sobie prawo do niewpuszczania na swe terytorium tych przedstawicieli władz białoruskich, którzy biorą udział w represjach wobec opozycji.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Rząd przeciw nowym zasadom repatriacji (30 grudzień 2010)
„Brak jasnych kryteriów dotyczących nabycia polskiego obywatelstwa i możliwość nadużywania nowych przepisów przez obywateli innych państw – takie zastrzeżenia do nowej ustawy o repatriacji zgłosili ministrowie.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Zatrzymano 8 cudzoziemców (13 grudzień 2010 r.)
„12 grudnia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ośmiu cudzoziemców, którzy nielegalnie przyjechali Polski. „
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymani za próbę przekroczenia granicy (20 grudzień 2010 r.)
„19 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku (Nadodrzański OSG) zatrzymali ośmiu obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy usiłowali przekroczyć granicę polsko-niemiecką bez dokumentów.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Efekty polsko-niemieckiej współpracy (21 grudzień 2010 r.)
„20 grudnia, dzięki informacji przekazanej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie (Nadodrzański OSG), Policja Federalna Niemiec zatrzymała czterech obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymano 6 ob. Wietnamu (22 grudzień 2010 r.)
„21 grudnia funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Policji z Piaseczna, w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców, na terenie prywatnej posesji w jednej z podwarszawskich miejscowości w gminie Tarczyn, zatrzymali 6 ob. Wietnamu.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Skradziony tytuł pobytowy (27 grudzień 2010 r.)
„W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca, który usiłował przekroczyć granicę Polski posługując się skradzionym tytułem pobytowym.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Nieudana próba korupcji (30 grudzień 2010 r.)
„W drogowym przejściu granicznym w Hrebennem (Nadbużański OSG), na kierunku wyjazdowym z RP, 32-letni ob. Ukrainy usiłował wręczyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej 20 Euro w zamian za przyspieszenie czynności służbowych.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

dota-v.ru скачать Ai ботов скачать garena

Powrót