Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Przegląd wiadomości z sieci (czerwiec 2011)

[data wpisu: 24.08.2011]

Przedstawiamy poniżej wyciąg informacji z wybranych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się pełną treścią artykułów na stronach ich autorów.

GazetaPrawna.pl www.gazetaprawna.pl

Abolicja dla cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce od grudnia 2007 (03 czerwiec 2011)
” Abolicja obejmie cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce od grudnia 2007 roku – poinformował w piątek szef Urzędu ds. cudzoziemców Rafał Rogala. Uczestniczył on w piątek w konferencji z okazji 10-lecia urzędu.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu (14 czerwiec 2011)
„Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez „DGP”, w tym roku gwałtownie wzrosło zainteresowanie polskich pracodawców siłą roboczą z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii oraz Gruzji. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku w samej tylko Warszawie firmy zadeklarowały, że zatrudnią 13 tys. osób z tych krajów. To dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Kary za nielegalną pracę cudzoziemców na razie bez zmian (15 czerwiec 2011)
” Polska może nie zdążyć na czas z wdrożeniem unijnych przepisów o karach dla firm za zatrudnienie cudzoziemca bez prawa pobytu. Termin na ich wprowadzenie mija 20 lipca 2011 roku, a rządowe centrum legislacji nadal pisze ustawę.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Jest decyzja w sprawie Schengen: Nie będzie ograniczeń przekraczania granic wewnątrz Unii (24 czerwca 2011)
” Przywódcy UE wezwali w piątek KE, by do września opracowała mechanizm pozwalający na czasowe przywracanie kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen w krytycznych sytuacjach, np. dużego napływu imigrantów. Polska broniła swobody przepływu dla obywateli UE.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Polska broni prawa do swobody przemieszczania się w UE (30czerwiec 2011)
” Minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz powiedział PAP, że celem Polski na unijnym szczycie było m.in. podtrzymanie prawa do swobody przemieszczania się i wykonywania pracy w innym kraju UE – nawet w razie krótkotrwałego przywrócenia kontroli granicznych.”
Czytaj więcej na stronie GazetaPrawna.pl >>

Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

Dwie grupy nielegalnych imigrantów (03 czerwiec 2011)
„2 czerwca funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwie grupy nielegalnych imigrantów – z Gruzji i Mołdowy.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Zatrzymany za ułatwianie nielegalnego pobytu cudzoziemcom (09 czerwiec 2011)
„8 czerwca funkcjonariusze z Placówki SG w Bydgoszczy (Nadwiślański OSG) zatrzymali ob. Polski, który ułatwił – wbrew przepisom – pobyt na terytorium RP ok. 700 obywatelom Ukrainy.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Polskie dokumenty ukryte w odkurzaczu (17 czerwiec)
„15 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Korczowej (Bieszczadzki OSG) udaremnili próbę nielegalnego wywozu na Ukrainę kilkudziesięciu polskich dokumentów tożsamości”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Konferencja dot. legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców (20 czerwiec 2011)
„W dniach 15-17 czerwca w Muszynie-Złockiem odbyło się seminarium szkoleniowe z zakresu kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, zorganizowane przez Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

Dwunastu obywateli Ukrainy zatrzymanych (22 czerwiec 2011)
„21 czerwca funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12 obywateli Ukrainy – 9 z nich przebywało i pracowało w Polsce na podstawie nieuczciwie uzyskanych wiz, zaś 3 wykorzystało swoje wizy niezgodnie z ich przeznaczeniem.”
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

20 ob. Ukrainy pracowało bez dokumentów (22 czerwiec 2011)
„21 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu (Morski OSG) w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców i powierzania im pracy, przeprowadzonej w powiecie białogardzkim, zatrzymali 20 ob. Ukrainy „
Czytaj więcej na stronie Straży Granicznej >>

mailhacker.ru MailHacker программа для взлома почты

Powrót