Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Nowe wzory wniosków do kart pobytu, oraz nowe wymogi dotyczące fotografii.

[data wpisu: 20.02.2011]

Od dnia 2 lutego 2011 (Dz. U. z dnia 2 lutego 2011 r.) obowiązują nowe wzory wniosków urzędowych, oraz nowe wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków. Został również określony wzór stempla, który będzie umieszczany w dokumencie podróży cudzoziemca. Stempel będzie potwierdzał złożenie wniosku w terminie, jednak nie będzie możliwe swobodne podróżowanie za okazaniem dokumentu podróży bez ważnego dokumentu pobytowego. Przypominamy, że wizy proceduralne dla wniosków złożonych w terminie, których rozpatrywanie przedłuża się, nie są już wydawane.
Na pocieszenie dodamy, że nowe wzory różnią się nieznaczenie od dotychczas obowiązujących. Natomiast wymogi dotyczące zdjęć zmieniły się całkowicie. Poniżej informacja dotycząca nowych wymagań.

„§ 3. 1. Do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dołącza się po cztery aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.”

Akty prawne, które weszły w życie z dniem 2 lutego 2011:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączonych do wniosku oraz stempla potwierdzającego złożenie wniosku
czytaj treść rozporządzenia na stronie ISAP >>
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków
czytaj treść rozporządzenia na stronie ISAP >>

Каталог цен на автомобильный видеорегистратор Akenori Drivecam 1080PRO. Купить дешевле с доставкой на price.ru сигнализация старлайн с автозапуском таких

Powrót