Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Minimalne wynagrodzenie w 2011 będzie wynosić 1386zł brutto.

[data wpisu: 08.11.2010]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2010 r. Nr 194, poz. 1288)

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1 386 zł.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

czytaj więcej w ISAP >>

Powrót