Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Kiedy można wymienić prawo jazdy na polskie?

Bardzo często w tej sprawie dostajemy zapytania od klientów, którzy nie wiedzą czy w ich przypadku możliwa jest wymiana prawa jazdy zagranicznego na polskie, bez konieczności zdawania przez nich egzaminu.

Podpowiadamy, że taka wymiana jest możliwa tylko w przypadku prawa jazdy wydanego przez Państwo będące stroną Konwencji Wiedeńskiej. Ponieważ lista jest długa, dla ułatwienia przedstawiamy ją poniżej.

Oczywiście wymiana prawa jazdy w Polsce możliwa jest tylko w przypadku cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce legalnie, powyżej 6 miesięcy i których zagraniczne prawo jazdy jest ważne. W niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich i uzyskanie orzeczenia lekarskiego. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy prawo jazdy jest wydane na więcej niż jedną kategorię (zwłaszcza na kategorię C, C+E) oraz osób, które posiadają wadę wzroku.

konwencja wiedenska katika

Lista państw pobrana ze strony www.zielonalinia.gov.pl.
Powrót