Logo-Katika

Katika - Expat Assistance

Jeszcze raz o nowej ustawie o cudzoziemcach, radzimy składać wnioski z wyprzedzeniem.

[data wpisu: 20.02.2011]

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wiz proceduralnych w 2011, zachęcamy do zapoznania się z pełną informację na stronie Urzędu Ds. Cudzoziemców. W dniu 3 stycznia 2011 UDSC zamieścił informację odnośnie zmian wizowych wprowadzonych w 2011 roku. Dla wniosków złożonych w terminie nie będą już wydawane wizy proceduralne na czas oczekiwania na decyzję ostateczną. W zamian w dokumencie podróży cudzoziemca zostanie umieszczony specjalny stempel potwierdzający złożenie wniosku w terminie.
Zwracamy szczególną uwagę na dwie zmiany z tym związane. Jak czytamy na stronie UDSC:

„Zamieszczenie stempla w dokumencie podróży cudzoziemca na podstawie art. 61 ust. 2a  oraz art. 71a ust. 2b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach nie jest równoznaczne z wydaniem wizy lub dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski oraz uprawniającego do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. (…) Cudzoziemiec posiadający w/w stempel zamieszczony w dokumencie podróży może opuścić terytorium Polski (wyjeżdżając do kraju, do którego ma prawo wjazdu) natomiast, jeśli podlega on  obowiązkowi wizowemu, powinien uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu i pobytu na terytorium Polski lub zezwolenie pobytowe wydane przez inne państwo obszaru Schengen, w celu ponownego wjazdu na terytorium Polski.”

Zmiana ta jest istotna dla osób często podróżujących za granicę. W przypadku przedłużającego się postępowania będą one mogły wyjechać z kraju jednak do ponownego wjazdu do Polski konieczne będzie dla nich uzyskanie wizy.

W dniu 28.12.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239 poz. 1593).

Więcej informacji na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców.

Продвижение сайтов в первую десятку вместе с другими методами могут обеспечить хорошие результаты подобное Внутренняя и внешняя оптимизация сайта. Продвижение сайта в поисковых системах.

Powrót